Cookies en andere technologieën
Door op 'OK' te klikken of de site te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord dat RelatieVoorspelling en derde partijen cookies en andere vergelijkbare technologieën gebruiken om uw surfervaring te verbeteren en uw gebruik van onze content te analyseren en te meten. Lees hier meer over in ons cookiebeleid.
AKKOORD
OK

Disclaimer & Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van relatievoorspelling.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Alle informatie die wordt aangeboden is voor entertainment doeleinden. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. relatievoorspelling.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Alle voorspellingen die worden aangevraagd middels deze website, worden verstrekt middels een directe link (direct na betaling en (optioneel) per mail). Deze link blijft geldig met een minimum van 30 dagen en zal na die tijd automatisch verlopen waarna de voorspelling niet meer middels de website kan worden geraadpleegd. Wil de gebruiker de voorspelling langer bewaren, kan deze binnen de verlooptermijn de voorspelling opslaan middels de standaard functionaliteiten die het besturingssysteem of de internetbrowser van de gebruiker daarvoor aanbieden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van relatievoorspelling.nl, en zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel relatievoorspelling.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Aan de tips op relatievoorspelling.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De tips zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten mee te verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. relatievoorspelling.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, ontwikkelde content of producten.